Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
Русский | Беларуская | English | Deutsch   
ГАЛОЎНАЯ СТАРОНКА
ПРА ЦЭНТР
       Прававы статус
       Кіраўніцтва і структурныя падраздзяленні
       Гісторыя
       Вынікі работы Цэнтра
НАРМАТВОРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
ПЛАНАВАННЕ НАРМАТВОРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
ПАДРЫХТОЎКА ПРАЕКТАЎ НАРМАТЫЎНЫХ ПРАВАВЫХ АКТАЎ
       Аўтаматызаваная сістэма падрыхтоўкі праектаў нарматыўных прававых актаў
       Метадычнае кіраўніцтва падрыхтоўкай праектаў прававых актаў
ЭКСПЕРТЫЗА Ў НАРМАТВОРЧЫМ ПРАЦЭСЕ
       Агульныя палажэнні
       Юрыдычная экспертыза
       Асаблівасці правядзення абавязковай юрыдычнай экспертызы Цэнтрам
       Крыміналагічная экспертыза
СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ ЗАКАНАДАЎСТВА
I ЗБОР ЗАКОНАЎ
       Сістэматызацыя заканадаўства
       Збор законаў
НАВУКОВАЯ І АНАЛІТЫЧНАЯ ПРАЦА
       Навукова-даследчая праца Інстытута прававых даследаванняў
      У дапамогу юрысту
      Публікацыі працаўнікоў Цэнтра
      Нашы выданні
1 1
1 КАНФЕРЭНЦЫІ, СЕМІНАРЫ, КРУГЛЫЯ СТАЛЫ, КОНКУРСЫ
ВУЧОНЫ САВЕТ
       Асноўныя напрамкі дзейнасці
       Склад вучонага савета
САВЕТ ПА АБАРОНЕ ДЫСЕРТАЦЫЙ
Д 07.02.01
       Прававыя акты, якія рэгулююць дзейнасць савета па абароне дысертацый
       Склад савета па абароне дысертацый Д 07.02.01
АСПІРАНТУРА
       Прававыя акты, якія рэгулююць падрыхтоўку навуковых супрацоўнікаў вышэйшай кваліфікацыі
  Пералік актуальных напрамкаў дысертацыйных даследаванняў у вобласці права
  Пералік тэм кандыдацкіх дысертацый у вобласці права, зацверджаных вучоным саветам
  Навучанне ў аспірантуры
  Аб’явы
МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА
1 1
1 ПРАФСАЮЗ


 Асноўныя напрамкі дзейнасці

Вучоны савет Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь (далей – вучоны савет) створаны і ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Палажэннем аб Нацыянальным цэнтры заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 13 снежня 2007 г. № 630 ”Аб некаторых мерах па ўдасканаленню праватворчай дзейнасці і навуковых даследаванняў у галіне права“, іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь, а таксама Палажэннем аб вучоным савеце Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь.
Вучоны савет створаны для забеспячэння функцый Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь (далей – Цэнтр) у сферы навуковай дзейнасці і з'яўляецца калегіяльным дарадчым органам, які разглядае найбольш важныя пытанні, звязаныя з правядзеннем фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў і падрыхтоўкай кадраў вышэйшай кваліфікацыі.

Вучоны савет:

 • вызначае тэматыку і асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці Цэнтра;
 • дае адзнаку вынікам навуковай дзейнасці структурных падраздзяленняў, часовых навуковых калектываў, асобных навуковых работнікаў і зацвярджае справаздачу аб іх дзейнасці і аб навуковай дзейнасці Цэнтра ў цэлым;
 • разглядае праекты планаў работы Інстытута прававых даследаванняў, а таксама навукова-даследчых і вопытна-канструктарскіх работ Цэнтра;
 • разглядае і зацвярджае кандыдатуры навуковых кіраўнікоў і асноўных выканаўцаў заданняў навукова-даследчых і вопытна-канструктарскіх работ;
 • разглядае навукова-даследчыя справаздачы аб выкананні навукова-даследчых і вопытна-канструктарскіх работ па кожнай тэме;
 • ажыццяўляе папярэднюю экспертызу дысертацый на суісканне вучонай ступені кандыдата і доктара навук і дае па іх рэкамендацыі ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 лістапада 2004 г. № 560 ”Аб зацвярджэнні Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеней і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь“;
 • абмяркоўвае пытанні, звязаныя з падрыхтоўкай і павышэннем кваліфікацыі навуковых кадраў, разглядае і зацвярджае тэмы дысертацый на суісканне вучонай ступені кандыдата і доктара навук, дае па іх рэкамендацыі;
 • дае рэкамендацыі па вылучэнню кандыдатур для паступлення ў аспірантуру, зацвярджае кандыдатуры навуковых кіраўнікоў і індывідуальныя планы работы аспірантаў і суіскальнікаў;
 • ва ўстаноўленым парадку прымае рашэнні аб прадстаўленні да прысваення ганаровых і вучоных званняў;
 • разглядае планы рэдакцыйнай падрыхтоўкі і выдання падрыхтаваных Цэнтрам навуковых прац, рэкамендуе да публікацыі навуковыя працы Цэнтра і планавыя работы яго супрацоўнікаў;
 • вырашае іншыя пытанні ў адпаведнасці з актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.
 

 


Кантакты

Рэспублiка Беларусь
220050 г. Мiнск, 
вул. Берсана 1а
Тэлефон: 
(017) 200-12-25
Факс: 
(017) 222-40-96
E-mail: center@pmrb.gov.by
Рэжым работы: 9.00–18.00,
перапынак: 13.00–14.00


Iнфармацыя

Locations of visitors to this page

Свод законов Республики Беларусь


Банеры

Сайт Президента РБ

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь

Газета Беларусь сегодня

Rating All.BY Каталог TUT.BY


(С) Национальный центр законодательства
и правовых исследований Республики Беларусь